Türkiye'de Çocukların Gözünden Çocuğun İyi Olma Hali Alanlarının ve Göstergelerinin Tanımlanması ve Değerlendirilmesi

Tarih
2016
Yazarlar
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF); Pınar Uyan Semerci, Emre Erdoğan
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Birleşmiş Milletler
Öz
Bu araştırmanın hedefi, Türkiye’deki farklı yaş gruplarından, farklı bölgelerden, farklı sosyoekonomik geçmiş ve çevrelerden çocukların öznel deneyimlerini ve içinde bulundukları koşulları nasıl anlamlandırdıklarını tespit etmektir. Bu sebeple, bu araştırma çocuğun iyi olmasını ulusal çapta gözlemlemeyi ileri aşamaya taşıyabilmek için çocukların gözünden çocuğun iyi olma hali göstergelerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Araştırma her alanda hali hazırda geliştirilmiş göstergelerin çocuklar tarafından nasıl değerlendirildiğine ve yeni alanların ve/ya göstergelerin önerilip önerilmediğine odaklanmaktadır. Bu amaçla, bazı dezavantajlı gruplara özel odakları da içeren bu araştırmada farklı yaş gruplarından toplam 562 çocukla anket çalışması ve 40 odak grup yapılmıştır.
Tanımlama Alanı
Konu
Çocuk Hakları -- Türkiye, İyi Olma Hali -- Çocuk, İyi Olma Hali -- Göstergeler, Refleksif Yaklaşım -- Toplumsal Araştırma, Dezavantajlı Gruplar -- Türkiye
Alıntı