Türkiye'nin Kentlerinden Kentlerin Türkiyesi'ne Raporu

Tarih
2017-04
Yazarlar
Keyder, Çağlar
Genç, Fırat
Keyman, E. Fuat
Badur Köse, Ayşe
Yenigün Dilek, Pelin
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED)
Öz
Yerel Demokrasi ve Yönetişim Forumu tarafından yürütülen bu iki aşamalı araştırma projesi, kentler bağlamında Türkiye’nin iktisadî ve idarî sorunları üzerinde çalışmak, çözüm üretmek ve konuyu farklı bir bakış açısıyla kamuoyuna açmak niyetiyle yola çıkmıştır. İki yılı aşkın bir süreyi kapsayacak olan bu uzun soluklu çalışmanın amacı, Türkiye’nin küreselleşme serüveni içerisinde kentlerin geçirdiği dönüşümü anlamak, kentsel ölçekte ortaya çıkan sermaye birikim imkânlarını iktisadi etkinlik ve toplumsal katılım ilkeleri uyarınca açığa çıkaracak türden bir yeniden yapılanmanın parametrelerini ve koşullarını analiz etmektir. Böylelikle günümüz dünyasında kentlerin taşıyıcısı olduğu potansiyelleri kuvveden fiile geçirmeyi kolaylaştıracak, mevcut idari yapıya alternatif bir yönetişim modeli önermeyi hedeflemektedir. Şu anda elinizde tuttuğunuz raporumuz araştırmamızın ilk aşamasını içermekte olup, on iki kente (Adana-Mersin, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun ve Van) ilişkin sosyo-ekonomik verilerin derinlemesine analizini sunmaktadır. Bu rapor, Türkiye’de kentbölge (city-region) oluşumunun dinamiklerini ve potansiyellerini belirli kıstaslar üzerinden ortaya koymak amacıyla kaleme alınmıştır.
Tanımlama Alanı
Konu
İdari Sorunlar--Türkiye, İktisadi Sorunlar--Türkiye, Kentler--Türkiye, Küreselleşme--Türkiye, İdari Yapı--Türkiye, Yerel Yönetimler
Alıntı