Adaletin Adaletsizliği: Seks İşçilerine Yönelik Devlet Temelli ve Devlet Dışı Şiddet ile Güvenlik ve Çözüm Arayışı

Tarih
2015-05
Yazarlar
Orta ve Doğu Avrupa ile Orta Asya Seks İşçileri Savunuculuk Ağı
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Orta ve Doğu Avrupa ile Orta Asya Seks İşçileri Savunuculuk Ağı
Öz
Bu rapor, Doğu Avrupa ve Orta Asya’da seks işçiliği, şiddet ve HIV üzerine hazırlanmıştır. Raporda, bölgedeki on altı ülkede yapılan toplum kökenli araştırmanın geniş sonuçları yer almaktadır. Bu rapor, polis ve müşteriler tarafından uygulanan, seks işçilerinin deneyimlediği gündelik şiddeti gösterir ve bu şiddetin nasıl HIV riskinin azaltılması konusunda daha düşük kapasite ile ilişkili olduğunu belgeler. Ayrıca, seks işçilerinin kolluk güçlerinin cezadan muaf olmasını önlemeyi deneyip deneyemeyeceklerini ve mümkünse bunu nasıl gerçekleştirebileceklerini ve adalete erişim yollarını inceler.
Tanımlama Alanı
Konu
Seks İşçiliği--Doğu Avrupa, Seks İşçiliği--Orta Asya, HIV, Seks İşçilerine Yönelik Şiddet
Alıntı