Yerel Ekoloji Hareketleri Ve Yurttaşlık Hakları

Tarih
2016-01
Yazarlar
Akbulut, Bengi
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Ekoloji Kolektifi Derneği
Öz
Bu rapor, Yalova, Çanakkale ve Aliğa’da termik karşıtı mücadele içinde yeralan aktörlerle yapılan anket çalışmasının sonuçlarını tartışmayı amaçlamaktadır. Bu anket çalışması, ana olarak yerel mücadele aktörlerinin genel olarak vatandaşlık ve hukuki haklarını, özel olarak da bu hakları çevre ve termik santral bağlamında kullanma kapasitesinin resminin çıkarılmasını hedeflemekteydi. Bu açıdan anket çalışması yerel mücadelelerin yetkinlik ve açmazlarını özellikle yurttaşlık haklarının kullanımı ve termik santrallere dair hukuki sürecin takibi üzerinden işlevselleştirmiş oldu.
Tanımlama Alanı
Konu
Çevre Koruması, Yurttaşlık, Vatandaşlık Hakları, Hukuki Haklar--Çevre Koruması
Alıntı
Koleksiyonlar