Konuşulmayan Gerçek: Zorla Kaybetmeler

Tarih
2013
Yazarlar
Göral, Özgür Sevgi
Işık, Ayhan
Kaya, Özlem
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Hakikat Adalet Ve Hafıza Çalışmaları Derneği Yayınları
Öz
"Bu rapor, zorla kaybetme stratejisinin hangi hukuki, siyasi ve toplumsal mekanizmalar yoluyla gerçekleştirildiğine dair bir anlama çabasıdır. Aynı zamanda bu alanda çok uzun yıllardır devam eden toplumsal suskunluğun ve kayıtsızlığın hangi pratikler aracılığıyla kurulduğu da raporun ele aldığı meselelerden biridir. Yine raporun bir diğer temel meselesi kayıp yakınlarının kaybetme öncesi ve sonrasında ne tür süreçlerden geçtiği, neler yaşadığı ve bu deneyimleri nasıl anlamlandırdığıdır. Kayıp yakınlarının kaybetme stratejisi kapsamında yaşadıkları Türkiye’de devlet, adalet ve vatandaşlık kapsamında önemli şeyler söylüyor. Bu rapor tüm bu bilginin çok daha geniş toplumsal kesimlere ulaşmasına katkı sunmak için kaleme alındı. Umarız amacına ulaşır."
Tanımlama Alanı
Konu
Stratejik Zorla Kaybetme, Gözaltında Kaybetme, Hak İhlalleri, Kayıp Yakınlarının Deneyimleri
Alıntı
Koleksiyonlar