Halkın Katılımı Çevresel Karar Alma Süreçlerini Nasıl Etkiler: Dünyadan İyi Örnekler

Tarih
2020
Yazarlar
Çevreye Uyumlu Sosyo-Ekonomik Kalkınma için Sivil Toplum Hareketi (CO-SEED)
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Çevreye Uyumlu Sosyo-Ekonomik Kalkınma için Sivil Toplum Hareketi (CO-SEED)
Öz
Tanımlama Alanı
Konu
Çevresel Etki Değerlendirmesi, Çevre Koruma, Stratejik Çevresel Değerlendirme, Çevresel Konularda Bilgiye Erişim
Alıntı
Koleksiyonlar