Çevremerkezli Düşünce Ekseninde Nazi Ekolojisi

Tarih
2018-09
Yazarlar
Kuran, Hikmet
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Ekoloji Kolektifi Derneği
Öz
Çalışmanın temel amacı, çevre felsefesi alanında bir dönüm noktası olan çevremerkezli yaklaşım çerçevesinde, Nazi Dönemi çevre algısı ve politikalarının (Nazi Ekolojisi) bir analizini yapmaktır. Bu analiz ışığında Nazi Ekolojisi’nin çevresel hassasiyet ve samimiyetinin saptanması hedeflenmektedir.
Tanımlama Alanı
Konu
Çevre Etiği, Çevremerkezcilik, İnsanmerkezcilik, Çevre felsefesi, Alman çevre koruma hareketi, Nasyonal Sosyalizm, Nazi Ekolojisi
Alıntı
Koleksiyonlar