Seçim Kampanyası Finansmanı Değerlendirme Raporu 1 KASIM 2015 GENEL SEÇİMLERİ

Tarih
2015-12
Yazarlar
Denge ve Denetleme Ağı
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Denge ve Denetleme Ağı
Öz
Tanımlama Alanı
Konu
Seçimlerle İlgili Yasal Çerçeve--Türkiye, Seçim Kapmpanyası Finansmanı, Seçim Ekonomisi, Siyasi Partilere Yapılan Bağışlar
Alıntı