Türkiye’de Kadınların İşgücüne Katılımı: Eğilimler, Belirleyici Faktörler ve Politika Çerçevesi

Tarih
2009-11-23
Yazarlar
BPT & Dünya Bankası
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
BPT & Dünya Bankası
Öz
Tanımlama Alanı
Konu
Kadın Hakları, Kadınlar--İşgücü, Kadın Hakları--Türkiye
Alıntı
Koleksiyonlar