Türkiye'de Engellilelere Yönelik Ayrımcılık ve Hak İhlalleri 2011 İzleme Raporu

Tarih
2011
Yazarlar
Işık, Mahir
Tastan, Nejat
Temur, Nurcihan
Kara, Özlem
Mısıroğlu, Sinem
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Eşit Haklar İçin İzleme Derneği
Öz
Bu rapor 2011 yılına ilişkin, engelli bireylere yönelik ayrımcılık ve hak ihlallerini kapsamaktadır. Engelli bireylerin hakları sorunu bir insan hakları sorunudur. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye’de de engelli bireyler temel haklardan yararlanmada ayrımcılıkla karşılaşmaktadır. Raporun hazırlanmasındaki amaç engelli bireylere yönelik ayrımcılık ve hak ihlallerinin görünür kılınması yoluyla farkındalık yaratmak ve yasama/yürütme otoritesinin engelliler alanındaki politika ve uygulamalarının insan hakları ve fırsat eşitliği temeline oturtulmasına katkıda bulunmaktır.
Tanımlama Alanı
Konu
Kanun--Engelli İnsanlar, Hak İhlalleri--Engelli İnsanlar, Engelli İnsanlar--Türkiye, Engelli Birey Hakları--Türkiye, Kanun Hükmünde Kararnameler--Engelli İnsanlar
Alıntı