Kültürel ve Sosyal Hizmetler Modeli Oluşturulması için Yoksulluk Araştırması

Tarih
2015
Yazarlar
Toplumsal Dayanışma Gönüllüleri Derneği (TODAG)
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Toplumsal Dayanışma Gönüllüleri Derneği (TODAG)
Öz
Kamu kurumları ve özel kuruluşların müdahale planı için hazırlayacakları yol haritası önce yoksulluğun ne olduğu ve gündelik hayatta nasıl yaşandığının farkında olmaları gerekmektedir. Bu çalışma ile toplumsal dayanışma adına kamusal sorumluluk olarak, sosyal politika üretimine, sosyal hizmetlerin güçlenmesine katkı sağlamak amaçlanmıştır. Ayrıca yerel yönetimlerin yoksulluk bilgisi ve duyarlığını arttırmak, hizmeti güçlendirmek, kentsel refah ve mutluluğa olumlu etki yapacaktır. Bilimsel bilgiyi çoğaltarak akademi için de kaynak üretilecektir.
Tanımlama Alanı
Konu
Yoksulluk--Türkiye, Ekonomi Politikası--Türkiye, Sosyal Politikalar--Türkiye
Alıntı