Kişisel Bilgileri Koruma Rehberi

Tarih
2020
Yazarlar
Alternatif BilişimDerneği
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Alternatif Bilişim Derneği
Öz
Bu kitapçık dijital ortamda veri korumaya ilişkin temel konular ve jargon hakkında genel bir bakış sunma amacıyla hazırlanmıştır.Veri koruma, özü itibariyle Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı, Avrupa Konseyi Sözleşmesi-108 ve diğer uluslararası anlaşmalar ve ulusal anayasalarda karşılığı olan temel bir hakkı koruma ile ilgilidir. Vatandaşlara ait verilerin işlenmesi ve yeniden kullanımı ekonomik açıdan bakıldığında da giderek önemli bir konu olmaktadır. Bu temel hakkın kanuni yollardan korunmasına engel olmak için yasal çerçevenin değiştirilmesine ve bu hakkın zayıflatılmasına yönelik baskılar söz konusudur. Bu belgenin tartışmalara olumlu bir katkı sağlamasını, gözden geçirme süreci ile birlikte içinde bulunduğumuz dijital çağda gizliliğin öngörülebilir ve orantılı bir koruma ile garanti altına alınmasını ve Avrupa Birliği’nin bu konudaki küresel liderliğinin daha da güçlendirilmesini umut ediyoruz.
Tanımlama Alanı
Konu
Dijital Ortamda Veri Koruma, Kişisel Veri, Veri Güvenliği Ve ihlalleri
Alıntı
Koleksiyonlar