Demokratik Vatandaşlık Eğitimi Terimler Sözlüğü

Tarih
2004
Yazarlar
O'Shea, Karen
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Demokratik Vatandaşlık Eğitimi , Avrupa Konseyi
Öz
Sözlük, otuz bir terimi içermektedir ve aşağıda belirtilen başlıklar altında üç bölüme ayrılmıştır; • Temel kavramlar • Demokratik Vatandaşlık Eğitimi süreçleri ve uygulamaları • Demokratik Vatandaşlık Eğitimi çıktıları. Dolayısıyla, sözlük okuyucuya Demokratik Vatandaşlık Eğitimi ile ilgili önemli terimler konusunda bir giriş çerçevesi ve kılavuz olarak kullanılmak amacıyla sunulmuştur.
Tanımlama Alanı
Konu
Temel Kavramlar--Vatandaşlık, Sosyal Bütünlük, Dayanışma, Sürdürülebilir Kalkınma, İnsan Hakları, Demokrasi
Alıntı
Koleksiyonlar