Politika Belgesi: Bu Konuda Hiçbir Mazeret Söz Konusu Olamaz

Tarih
2016-05
Yazarlar
UNESCO Küresel Eğitim İzleme (GEM) ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR)
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
UNESCO Küresel Eğitim İzleme (GEM) ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR)
Öz
Dünya üzerinde evlerini terk etmek zorunda kalan insan sayısı 2015 yılında 2. Dünya Savaşından bu yana en yüksek sayıya ulaşmıştır. Evlerini terk etmek zorunda kalan insanların karmaşık eğitim ihtiyaçları ihmal edilmektedir ve kuşaklar dolusu insanın geleceği tehlikeye atılmaktadır: mülteci çocuklarının okula devam edememe olasılığı mülteci olmayan çocukların beş katı kadardır. Bu politika belgesinde, eğitimle ilgili üç temel sorunun ele alınmasının neden hayati önem taşıdığı ortaya konmaktadır:
Tanımlama Alanı
Konu
Çocuk Hakları, Eğitim Hakkı, Mülteci Çocuklar, Eğitim
Alıntı
Koleksiyonlar