Yeni Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programı İnceleme ve Değerlendirme Raporu

Öz
Tanımlama Alanı
Konu
Alevilik -- Türkiye, İslam -- Heterodoksi -- Türkiye, Din Eğitimi -- Türkiye, İnanç ve İfade Özgürlüğü -- Türkiye, Türkiye'de Din ve Eğitim, Din ve Vicdan Özgürlüğü -- Türkiye
Alıntı