Uzman Olmayanların Ceset Kalıntıları ve Ölü Hk. Bilgi Yönetiminde Yararlanabilecekleri Başarılı Uygulamalar

Tarih
2011-09-06
Yazarlar
Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC)
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC)
Öz
Bu yayın, doğrudan veya dolaylı yoldan silahlı çatışma veya ülke içi şiddet sonucu ölenlerin kalıntılarının, uzman olmayanlar tarafından uygun ele alınmasına yönelik bütün tavsiye ve iyi uygulamaları içeren bir derlemedir. Bu sayede alttaki hususlara olanak sağlar: - Her askeri kuvvetin komutanları için SOP (standart operasyon prosedürü) düzenlemesi ve üyeleri için yasal kurallar ve kontrol listesi içeren eğitim modülleri kurması; - İnsani yardım kuruluşlarının bu tavsiye ve iyi uygulamaları politika, direktif, eğitim ve operasyonlarına dâhil etmeleri.
Tanımlama Alanı
Konu
Ölüler--Uluslararası İnsancıl Hukuk, Mezarlar--Uluslararası İnsancıl Hukuk, Ölüm
Alıntı