Türkiye'de Devlet Liselerinde Akademik Dirençlilik Profili Araştırması

Tarih
2013
Yazarlar
Eğitim Reformu Girişimi (ERG); Işıl Oral, Alper Dinçer
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Sabancı Üniversitesi
Öz
Sosyoekonomik altyapı ve öğrenme arasında kuvvetli bir ilişki olduğunu bulgulayan çok sayıdaçalışma vardır. Dezavantajlı sosyoekonomik altyapıdan gelip yüksek akademik başarı gösteren öğrenciler üzerine yapılan araştırmalar ise daha sınırlıdır. Bu durum, dirençlilik olarak tanımlanmaktadır, çünkü akademik başarı olumsuz koşullara rağmen ortaya çıkmaktadır. Bu araştırma, PISA 2009 verisini kullanarak Türkiye’de devlet liselerinde okuyan 15 yaşındaki öğrencilerde dirençliliğin betimleyici bir analizini sunmaktadır. Bulgular dirençli olma ihtimalinin cinsiyete, coğrafi bölgeye ve program türüne göre farklılaştığını ortaya koymaktadır. Ayrıca belirli boyutları ile okul kaynakları, politikaları, finansmanı ve yönetişimi de dirençlilik ile bağlantılı görünmektedir. Son olarak okulun disiplin ortamı ve belirli bir ölçüde öğretmen-öğrenci ilişkileri de Türkiye’de devlet liselerinde dirençliliği istikrarlı biçimde tahmin eden etkenler olarak öne çıkmaktadır. Bu bulgular, herkes için kaliteli eğitimi amaçlayan politika yapıcılar için faydalı olabilecek ipuçları barındırmaktadır; ancak dirençlilik ile ilişkisi sorgulanan etkenler arasında nedensel bağlantıların kurulabilmesi için daha ayrıntlı deneysel ve yarı-deneysel araştırmaların yapılmasına gereksinim vardır.
Tanımlama Alanı
Konu
Sosyoekonomik Eşitsizlik -- Eğitim -- Türkiye, Dezavantajlı Gruplar -- Eğitim, PİSA 2009, Akademik Dirençlilik, Akademik Dirençlilik -- Temel Etmenler -- Türkiye
Alıntı