Türkiye'nin Kapısındaki Fırsat: 2025’e Doğru Nüfus, Eğitim ve Yeni Açılımlar

Tarih
2008-01
Yazarlar
Eğitim Reformu Girişimi (ERG); Can Fuat Gürlesel
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Sabancı Üniversitesi
Öz
Tanımlama Alanı
Konu
Demografi, Nüfus Politikaları -- Türkiye, Eğitim -- Türkiye, Okullaşma -- Türkiye, Demografi -- Karşılaştırmalı Analiz -- Avrupa ve Türkiye, Demografik Yapı -- Kırsal ve Kent Nüfusu -- Türkiye, İşgücü -- Türkiye, Nüfus Artışı -- Türkiye
Alıntı
Koleksiyonlar