Kız Çocukların İlköğretime Erişiminde Dünyadan Örnekler

Tarih
2008
Yazarlar
Eğitim Reformu Girişimi (ERG), AÇEV, KA-DER
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Eğitim Reformu Girişimi
Öz
Tanımlama Alanı
Konu
Eğitim Hakkı -- Karşılaştırmalı Analiz, Eğitimde Ayrımcılık -- Karşılaştırmalı Analiz, Kız Çocuklarının Okullaşması -- Karşılaştırmalı Analiz, Kırsalda Okullaşma -- Karşılaştırmalı Analiz
Alıntı