Özel İhtiyaçlara Sahip Mahpuslar Üzerine El Kitabı

Tarih
2013
Yazarlar
Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç ile Mücadele Ofisi
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Birleşmiş Milletler
Öz
Bu elkitabı, ülkelerin hukukun üstünlüğü prensibini uygulamalarını sağlamak ve adalet sistemi reformunu desteklemek üzere Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç İle Mücadele Ofisi tarafından hazırlanan bir dizinin parçasıdır. Politika yapıcılar, kanun yapıcılar cezaeviyöneticileri, cezaevi personeli, sivil toplum örgütleri üyeleri ve adalet sistemi ve cezaevireformuyla ilgilenen diğer tüm kişiler gibi adalet sistemine katılan herkesin kullanımı içinhazırlanmıştır. Çok çeşitli çerçevede kullanılabilir, hem bir referans dokümanı hem de bir eğitim aracı olarak yararlanılabilir.
Tanımlama Alanı
Konu
Tutsaklar, Tutsaklar -- Haklar, Akıl Sağlığı İhtiyacı Olan Mahpuslar, Engelli Mahpuslar, Azınlıklar -- Cezaevi, Siyasi Tutsaklar -- Ayrımcılık, Yabancı Uyruklu Mahpuslar, LGBTİ+ Mahpuslar, Ağır Hastalığı Olan Mahpuslar, Yaşlı Mahpuslar, Ölüm Cezası
Alıntı