Kadınlara Yönelik Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesinin Türkiye 6. Periyodik Raporuna İlişkin Nihai Yorumları (12-30 Temmuz 2010)

Tarih
2010
Yazarlar
Birleşmiş Milletler Kadınlara Yönelik Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Birleşmiş Milletler
Öz
Tanımlama Alanı
Konu
Kadınlara Yönelik Ayrımcılık, Ayrımcılık, Kadın Hakları, Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği, Kadın Temsili, Temel Hak ve Özgürlükler -- Kadınlar, Kadın Emeği
Alıntı