Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi - Çatışmanın Önlenmesi, Çatışma ve Çatışma Sonrası Durumlarda Kadına İlişkin 30 No’lu Genel Tavsiye Kararı

Tarih
2013-09-18
Yazarlar
Birleşmiş Milletler Kadına Yönelik Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Birleşmiş Milletler
Öz
Tanımlama Alanı
Konu
Kadına Yönelik Şiddet, Ayrımcılık -- Kadınlar, Barış İnşası, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği -- Savaş, Çatışma Sonrası Toplumlar -- Kadınlar, Düşük Yoğunluklu Çatışma -- Kadınlar, Savaş -- Kadınlar, Kırsal Kalkınma -- Kadınlar, Kadınlar -- Siyasi ve Medeni Haklar, Olağanüstü Hal Koşulları -- Kadınlar -- Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği
Alıntı