5/1 Sayılı İnsan Hakları Konseyi Kararının Ekinde Yer Alan 15(c) Paragrafı Uyarınca İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından Hazırlanan Özet

Tarih
2010
Yazarlar
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Evrensel Periyodik Değerlendirme Çalışma Grubu
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Birleşmiş Milletler
Öz
Tanımlama Alanı
Konu
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi -- Türkiye, İnsan Hakları İhlalleri -- Türkiye, İşkence -- Türkiye, Azınlıklar -- Medeni ve Siyasi Haklar -- Türkiye, Eğitim Hakkı -- Türkiye, Terörle Mücadele Kanunu -- Türkiye, Ayrımcılık Yasağı ve Eşitlik, Yaşam Hakkı -- Türkiye, Temel Hak ve Özgürlükler -- Türkiye
Alıntı