Türkiye: Yerleşik Cezasızlık Kültürü Sona Ermeli

Tarih
2007-07-05
Yazarlar
Uluslararası Af Örgütü
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Uluslararası Af Örgütü
Öz
Bu rapor işkence, kötü muamele ve öldürme gibi ağır insan hakları ihlallerine karşı süren cezasızlık uygulamalarını incelemektedir. Özel olarak bu suçlardan dolayı polis ve jandarmalar hakkındaki soruşturma ve kovuşturma süreci ile soruşturma ve mahkeme boyunca cezasızlık kültürüne katkıda bulunabilecek çeşitli etkenlere işaret edilmiştir. Bu amaçla, Uluslararası Af Örgütü’nün değerlendirdiği bir çok vaka arasından beş tanesi bu raporda ayrıntılı olarak incelenmiştir. Söz konusu vakalar, gerek soruşturma aşamasındaki hatalı işlemlerin, gerekse savcı ve hakimlerin hatalı kararlarının insan hakları ihlalleri faillerinin cezalandırılmalarını sağlamadaki başarısızlığa nasıl katkıda bulunabildiğini göstermektedir. Bu rapor, Türkiye’de şu an mahkemelerde devam etmekte olan ya da halen soruşturma aşamasında olan davalara odaklanmıştır. Aleyhlerine güçlü kanıt olmasına rağmen sorumlularının adalet önüne çıkarılmadığı henüz sonuçlanmış ve kapanmış bir çok başka soruşturma ve dava örneği bulunmasına rağmen, devam eden ya da görülmeyi bekleyen davaların eklenmesi, neticenin ilerde cezasızlık değil, daha çok etkili ve bağımsız bir soruşturmanın ardından sorumluların adalet önüne çıkarılması temelinde adil bir yargılanma olacağı ümidini vermektedir.
Tanımlama Alanı
Konu
Cezaevleri--Türkiye, Cezaevleri--İşkence--Türkiye, İşkence Suçları--Türkiye, Kötü Muamele Suçları--Türkiye, Dava--İşkence
Alıntı