Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunması Komitesi 1 No'lu Genel Yorumu: Göçmen Ev İşçileri Hakkında

Tarih
2011-02-23
Yazarlar
Birleşmiş Milletler
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Birleşmiş Milletler
Öz
Tanımlama Alanı
Konu
Göç ve Göçmenlik, Göçmen Hakları, Yabancı İşçi Hukuku ve Mevzuatı, Göçmen İşçiler, Göçmenlik Hukuku, Temel Hak ve Özgürlükler, Mülteci Hakları
Alıntı