Türkiye’deki Protestan Cemaatin İbadet Yeri Sorunu

Tarih
2008-11
Yazarlar
Türkiye Protestan Kiliseler Birliği
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Türkiye Protestan Kiliseler Birliği
Öz
"Elinizdeki rapor Türkiye’deki Protestan Cemaati’nin yaşadığı ibadet yeri sorunlarını incelemek, konu ile ilgili birinci elden sağlıklı ve güvenilir veriler sunmak ve çözüm konusunda önerilerde bulunmak için hazırlanmıştır. Bu gün sayıları 3.000 ile 3.500'ü bulan Türk Protestanlar, ibadet özgürlüklerinin önemli bir parçası olan ibadet yeri konusunda büyük sorunlar yaşamaktadır. 2003 yılında Avrupa Birliği 6. uyum paketi çerçevesinde 3194 sayılı İmar Kanunun'da yapılan değişikliklerde, 'cami' kelimesi yerine kullanılan 'ibadethane' sözcüğü ile gayrimüslim vatandaşlarımızın ibadet yeri ihtiyaçlarının karşılanabilmesi hedeflenmiştir. Ancak, Türk Protestan Cemaati’nin ibadet yeri edinmedeki olumsuz tecrübeleri, bu olumlu yasal gelişmelerin yorum ve uygulanmasında Protestan Cemaati’nin ciddi engeller ve hak ihlalleri ile karşılaşmasını ve yasal haklarını kullanamamasını ortaya sermektedir."
Tanımlama Alanı
Konu
İmar Kanunu--Türkiye, İmar mevzuatı--Türkiye, Din Hizmetleri--Türkiye, İbadet Özgürlüğü--Türkiye
Alıntı
Koleksiyonlar