Türkiye'de Çocuk Adalet Sisteminin Yönetimi

Tarih
2012-03
Yazarlar
Öktem, Duygu
Baykara Acar, Doç. Dr. Yüksel
Kırımsoy, Emrah
Koman, Esin
Karagöz, Dilek
Kumcu, Dilek
Kaya, Özen
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
İnsan Hakları Ortak Platformu
Öz
"Bu araştırma, çocuk adalet sisteminin yargı reformu kapsamında yeniden ele alınmasına ve odağında çocuğun ve çocuk haklarının yer aldığı, çocuğun yüksek yararı ilkesini ana akımlaştıran ve nihayetinde çocuklar için adaletin gerçekleşmesine yönelik bir politikanın oluşturulmasına katkı sağlamayı hedefleyen “Çocuklar için Adalet: Bir Paradigma Değişikliğine Doğru” Projesi kapsamında yürütülmüştür."
Tanımlama Alanı
Konu
Çocuk Hakları, Çocuğun Yüksek Yararı, Çocuk Ve Eğitim Sistemi, Çocuk Suçluluğu, Aile Ve Çocuk
Alıntı
Koleksiyonlar