Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme

Tarih
2004-07-08
Yazarlar
Birleşmiş Milletler
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Birleşmiş Milletler
Öz
Tanımlama Alanı
Konu
Göç ve Göçmenlik, Mülteci Hakları, Mülteci Hakları -- Türkiye, Göçmenler -- Türkiye, Azınlıklar -- Medeni haklar -- Türkiye, Ayrımcılık -- Irk ve Etnisite, Ayrımcılığın Önlenmesi, Ayrımcılığın Önlenmesi -- Uluslarası Sözleşmeler -- Türkiye, Göçmen İşçiler -- Temel Hak ve Özgürlükler, Göçmen İşçiler -- Hukuki Statü -- Uluslarası Sözleşmeler
Alıntı