Sığınma, Sınırlar ve Göç ile ilgili Avrupa Hukuku El Kitabı

Tarih
2015
Yazarlar
Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı
Avrupa Konseyi
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Avrupa Birliği Resmî Yayınlar Ofisi
Öz
Bu el kitabı Avrupa Birliği (AB) hukuku ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ile ilgili olarak sığınma, sınır yönetimi ve göç konularına genel bir bakış sunmaktadır. AB’nin genellikle üçüncü ülke vatandaşı olarak adlandırdığı yabancıların durumunu incelemektedir. Bu ayrım bahsi geçen AİHS hukukunda geçmemektedir. El kitabı; AB topraklarına serbest giriş yapabilen ve bu topraklarda serbest şekilde hareket edebilen AB vatandaşlarının ve İzlanda, Liechtenstein, Norveç ve İsviçre vatandaşlarının haklarını kapsamaz. Bu vatandaş kategorilerine sadece, üçüncü ülke vatandaşı aile fertlerinin durumunu anlayabilmek için gerekli olduğunda atıfta bulunulacaktır.
Tanımlama Alanı
Konu
Sığınmacılar--Avrupa Birliği, Göçmenler--Avrupa Birliği, Mülteci Hakları--Avrupa Birliği, Ekonomik ve sosyal haklar--Göçmenler--Avrupa Birliği
Alıntı