Kadına Yönelik Şiddet - AB Çapında Bir Araştırma: Sonuçlara Bir Bakış

Tarih
2012
Yazarlar
Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı
Öz
42,000 kadınla yapılan yüz yüze görüşmeler temelinde yürütülen FRA kadına yönelik şiddet araştırması, kadınların şiddet deneyimleri üzerine Avrupa Birliği’nde ve tüm dünya çapında bugüne dek yürütülen en kapsamlı araştırma olma özelliğini taşımaktadır. Resmi veri toplama mekanizmalarının kadına yönelik şiddeti gerçek boyutlarıyla ve doğasıyla yansıtmadığını dikkate alarak, çeşitli uluslararası ve ulusal kurum ve kuruluşlar bu spesifik insan hakkı ihlaline ilişkin veri toplanması yönünde defalarca çağrıda bulunmuşlardır. FRA araştırmasının sonuçlarının yayınlanmasıyla, AB ve Üye Devletleri, ilk kez, politika oluşturma ve kadına yönelik şiddetin çözümüne yönelik girişimlerde bulunma amacıyla faydalanabilecekleri AB çapında karşılaştırılabilir bir veri kaynağına kavuşmuşlardır.
Tanımlama Alanı
Konu
Kadına Yönelik Şiddet--Avrupa, Fiziksel Şiddet--Kadına Yönelik Şiddet
Alıntı