Birleşmiş Milletlerin Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi ile Türk Hukuk Mevzuatı Karşılaştırmalı Analizi Yönetici Özeti

Tarih
2012
Yazarlar
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Birleşmiş Milletler
Öz
Tanımlama Alanı
Konu
Çocuk Hakları, Çocuklara Yönelik Şiddet, Mülteci Çocuklar, Risk Altında Çocuklar, Temel Hak ve Özgürlükler -- Çocuklar, Eğitim Hakkı, Aile, Çocuk Hakları -- Uluslararası Sözleşmeler -- Türkiye
Alıntı