Erken Çocukluk Eğitimi Programları İçin: Baba Katılımı Etkinlik Kitabı

Tarih
2017-12
Yazarlar
Güneysu, Prof. Dr. Sibel
Tekmen, Dr. Öğr. Üyesi Belkıs
Bingöl, Araş. Gör. H. Selcen
Johansson, Prof. Dr. Thomas
Ünlü Çetin, Dr. Öğr. Üyesi Şenil
Merdin, Araş. Gör. Esra
Garvis, Prof. Dr. Susanne
Williams, Prof. Dr. Pia
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Başkent University & Life-Long Learning Association & Göteborgs University & Stichting Drio
Öz
"Bu kitap erken çocukluk döneminde baba katılımının önemini vurgulamak amacıyla okul öncesi öğretmenleri için hazırlanmıştır. Kitapta ilk üç bölümde baba katılımının anlamı, önemi ve çeşitleri ilgili alanyazın kapsamında açıklanmaktadır. Son dört bölüm ise baba katılımını etkileyen faktörleri, baba katılımına yönelik önerileri ve okul öncesi eğitim kurumlarında baba dostu bir ortam yaratma stratejilerini kapsamaktadır. Her bölüm bir giriş kısmıyla başlamakta ve bölüm özetiyle son bulmaktadır."
Tanımlama Alanı
Konu
Ailenin Anlamı, Ebeveynlik Biçimleri, Baba Katılımının Tanımları, Ebeveynlik Stilleri, Çocuğun Hayatında Babanın Yeri
Alıntı
Koleksiyonlar