Kadın Ticareti ile Mücadele

Tarih
2010-07
Yazarlar
Kadın Dayanışma Vakfı
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Kadın Dayanışma Vakfı
Öz
Kadın Dayanışma Vakfı olarak sivil örgütlenmeler ve yerel yönetimlerin kadın ticareti ile mücadelede aktif rol almalarını, bu alanda etkin mücadelenin temel koşulu olarak değerlendiriyoruz. Buradan hareketle, Ankara’da, insan hakları alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri ve kadına yönelik şiddetin önlenmesinde önemli sorumlulukları olan belediyelerin katılımıyla bir seminer gerçekleştirdik. Bu çalışma ile sivil toplum örgütleri ve belediyelerin konuya dikkatini çekmeyi, Ankara yerelinde kadın ticareti ile mücadele yollarını ve işbirliği olanaklarını ortaya koymayı amaçladık. Seminerde aktarılan bilgileri, kadın ticareti ile mücadele konusunda seminer katılımcılarının ifade ettiği görüşleri ve Kadın Dayanışma Vakfı’nın bu alandaki bilgi ve deneyimlerine dayalı önerilerini içeren bu kitapçığı sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Kitapçıkta, kadın ticareti konusunda kişi ve kuruluşların ihtiyaç duyabileceği temel bilgilere yer vermeye özen gösterdik.
Tanımlama Alanı
Konu
Seks İşçiliği--Türkiye, Kadın Ticareti--Türkiye
Alıntı
Koleksiyonlar