Hekimler için Uluslararası ve Ulusal Mevzuatta Mahpusun Sağlık Hakkı

Tarih
2016-05
Yazarlar
Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği
Öz
"Bu broşür, hekimlere yönelik olarak kaleme alınmıştır. Hekimlere, hasta mahpuslarla ilgilenirken haklarının ve yükümlülüklerinin ne olduğunu, ulusal ve uluslararası sözleşmelerden yola çıkarak sunmayı amaçlamaktadır."
Tanımlama Alanı
Konu
İnsan Hakları, Ayrımcılık, Yaşam Hakkı, Sağlığa Erişim Hakkı
Alıntı