Kadın 2000: 21. Yüzyıl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kalkınma ve Barış (PEKİN 5) Başlıklı BM Genel Kurul Özel Oturumunun Hazırlık Dönemi ve Sonuçları Hakk Devamı ...

Öz
Tanımlama Alanı
Konu
Kadına Yönelik Ayrımcılık, Kadın Hakları, Kadınların Sosyal Koşulları, Kadınlar -- Sosyal Haklar, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Toplumsal Kalkınma, Siyasete ve Karar Alma Süreçlerine Katılım -- Kadınlar
Alıntı