Adli Süreçte Mahpus Kız Çocuğu Olmak

Tarih
2017
Yazarlar
Çelik, Dilek
Caygın, Fatmanur
Demir, Selmin Cansu
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği
Öz
"Kadınların ve çocukların esas alınmadığı infaz sisteminde, adeta görünmez hale gelen kız çocuklarının, muhatap oldukları ilk soruşturma işleminden itibaren yaşadıkları ayrımcı uygulamaları görünür kılmak ve mahpus kız çocuklarının özel durumlarına uygun muamele görme ile tahliye sonrasındaki destek hizmetlerinden faydalanma haklarına ilişkin programlar oluşturulmasına katkı sağlamak araştırmanın amacıdır."
Tanımlama Alanı
Konu
Mahpus Kız Çocukları, Toplumsal Cinsiyet, Mahpus Kız Çocukları--Etiketlenme, Mahkumların Cinsiyete Dayalı Değişen Tecrübeleri
Alıntı