Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerin Sağlık Riskleri ve Sonuçlarına Çok Sektörlü Yaklaşım

Tarih
2020-10
Yazarlar
Erdoğan, Cansu Oba
Kuzutürk Savaş, Emine
Yıldırımkaya, Gökhan
Ağduk, Meltem
Çakmur, Tuna
Başarankut Kan, Zeynep
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
UNFPA
Öz
Elinizde tuttuğunuz bu çalışma, çocuk yaşta, erken ve zorla evliliklerin sağlık risklerine ve sonuçlarına odaklanan, sahada faaliyet gösteren ilgili tüm hizmet sunucular, kamu görevlileri, sivil toplum kuruluşu çalışanları ve akademisyenler ile gerçekleştirilen derinlemesine mülakatlar ve odak grup çalışmaları aracılığı ile ortaya çıkmış niteliksel bir araştırmadır
Tanımlama Alanı
Konu
Çocuk Yaşta Evlilik, Erken Gebelik, Çocuk Sağlığı
Alıntı