İfade Özgürlüğünün Tam Zamanı Raporu

Tarih
2013
Yazarlar
Uluslarası Af Örgütü
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Uluslarası Af Örgütü
Öz
Bu rapor, çok sayıda davanın izlendiği, ifade özgürlüğü hakkını tehdit eden yüzlerce ceza davasının incelendiği ve sivil toplum örgütleri, avukatlar, akademisyenler, yargılanmakta olan kisiler ve kamu görevlileriyle görüsmeleri içeren bir arastırmaya dayanmaktadır. İfade özgürlüğünü tehdit eden en sorunlu maddeler bakımından mevcut yasa ve uygulamaların bir analizini yapmakta ve Türkiye makamları ile Meclis’e, Türk Ceza Kanunu maddeleri ve terörle mücadele yasalarında, Türkiye hukukunun ifade özgürlüğüyle ilgili uluslararası standartlarla uyumlu hale gelmesi için yapılması gereken iptal ya da esaslı değisikliklere iliskin somut tavsiyelerde bulunmaktadır.
Tanımlama Alanı
Konu
İfade Özgürlüğü
Alıntı