Jogjacarta (Yogyagarta) İlkeleri - Uluslararası İnsan Hakları Mevzuatının Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Alanlarında Uygulanmasına İlişkin İlkeler

Tarih
2011-04
Yazarlar
Uluslararası Hukukçular Komisyonu ve insan Hakları Uluslararası Servisi
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Uluslararası Hukukçular Komisyonu ve insan Hakları Uluslararası Servisi
Öz
Uzmanlar Jogjakarta İlkeleri'nin, uluslararası insan hakları hukukunun, cinsel yönelime ve cinsiyet kimliğine ilişkin konularla ilişkili güncel durumunu yansıttığı görüşündedirler. Uzmanlar ayrıca insan hakları alanındaki mevzuatın sürekli gelişiminden dolayı devletlerin kendilerine ek yükümlülükler getirebileceklerini kabul etmektedirler. Jogjakarta İlkeleri, devletlerin uymaları gereken zorunlu uluslararası hukuk kuralları getirmektedir. İlkeler, özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğan tüm insanların, doğuştan kazandıkları bu önemli hakları kullanabilecekleri farklı bir gelecek vaat etmektedir.
Tanımlama Alanı
Konu
Temel Hak ve Özgürlükler, Cinsiyet Eşitliği
Alıntı
Koleksiyonlar