Çocuklarla İlgili ve Birlikte Yapılan Araştırmalarda Gözetilecek Etik Kurallar

Tarih
2013
Yazarlar
Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC)
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC)
Öz
Bu derleme, Çocuklarla İlgili ve Çocuklarla Birlikte Yapılan Araştırmalarda Gözetilecek Etik Kurallar - ERIC (The Ethical Research Involving Children) başlıklı uluslararası bir projenin bir parçasını oluşturmaktadır. ERIC’i gündeme getiren, çocukların insanlık onuruna saygı ve bağlamı ne olursa olsun her tür araştırmada çocukların haklarına ve iyi olma hallerine özen gösterilmesi yönündeki ortak uluslararası duyarlılıktır. ERIC derlemesi bu amacın gerçekleşebilmesi için eleştirel düşünme, düşünümsel diyalog ve etik karar verme açısından bir araç olarak işlev görmekte; farklı disiplinler, teorik ve yöntemsel konumlanışlar ve uluslararası bağlamlarda çocuklarla yapılan araştırmaların daha ileri düzeye getirilmesine katkıda bulunmaktadır. Burada vurgu, araştırma etiğine yönelik olarak, araştırmacılar, çocuklar, aileler, topluluklar, araştırma kuruluşları ve diğer paydaşlar arasında dinamik ve karşılıklı saygıya dayalı ilişkiler öngören düşünümsel bir yaklaşıma duyulan ihtiyaca yapılmaktadır. Dolayısıyla, ERIC derlemesinin içeriği sıkı kurallar getiren yaklaşımların ötesine geçerek etik konuların, çeşitli sektörlerdeki çağdaş araştırma pratiklerinin ve bunların gerçekleştikleri ulusal/uluslararası bağlamların daha eleştirel biçimde ele alınmasını özendirmektedir.
Tanımlama Alanı
Konu
Çocuk Hakları, Çocuk Araştırmaları
Alıntı