Eğitim Hakkına Erişimde Ayrımcılık

Tarih
2017
Yazarlar
İnsan Hakları Ortak Platformu
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
İnsan Hakları Ortak Platformu
Öz
Tanımlama Alanı
Konu
Eğitim Hakkı--Yasalar--Türkiye, Eğitime Erişim Hakkı--Ayrımcılık, Eğitime Eşit Erişim Hakkı--Uluslararası Mevzuat, Ayrımcılık, Etnik Köken Temelli Ayrımcılık
Alıntı
Koleksiyonlar