Futbolda Cinsel Şiddet ve Cinsiyet Ayrımcılığı Sempozyumu

Tarih
2018-10
Yazarlar
Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği
Öz
"Elinizdeki kitap, bu iki günlük sempozyumda gerçekleşen oturumlardaki tartışmaları, konu uzmanlarının değerli sunumlarını, atölye içerikleri ile sonuç raporlarını ve CŞMD’nin bu alanda yürüttüğü bazı davalar ve savunuculuk çalışmalarını içermektedir. Bu çalışmanın; Türkiye’de futbol alanında cinsel şiddet ve ayrımcılığın varlığı ve meşruiyetiyle mücadele etmek isteyen herkes için, özellikle bu alanda çalışan meslek uzmanları, akademisyenler, üniversite öğrencileri ve sporcular için faydalanılabilir bir Türkçe kaynak olmasını, yanı sıra cinsel şiddet dilinden beslenen spor tarihinde kadın ve lgbti+ görünürlüğüne katkıda bulunarak yazılı tarihe geçmesini ümit ediyoruz. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği olarak bu organizasyonda emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ederiz."
Tanımlama Alanı
Konu
Kadınlar İçin Spor, Futbol ve Cinsiyet, Kadın ve Futbol, Şişme Bebek Davası--Futbol
Alıntı
Koleksiyonlar