Değişimin Özneleri Olarak Çocuklar: Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin Periyodik Raporlanmasında Çocuk Katılımına İlişkin Kılavuz

Tarih
2007
Yazarlar
Miller, Jennifer
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC)
Öz
"Elinizdeki bu belgede, Çocuk Haklarına dair Sözleşme bağlamındaki izleme ve rapor süreçlerine çocukların nasıl dahil edilebilecekleri konusunda bilgiler bulacaksınız. Her somut durum diğerinden farklıdır. Dolayısıyla, bu belgenin, yalnızca kılavuzlar sunduğu unutulmamalıdır.Ülkenin, çocukların veya izlenen konunun/temanın özelliklerine göre kılavuzlarını uyarlanması gereklidir."
Tanımlama Alanı
Konu
Çocuk Hakları, Çocuğun Yüksek Yararı, Çocuk Katılımı, Çocuk Koruma Politikaları, Çocuklara Danışma
Alıntı
Koleksiyonlar