HUKUK GÜVENLİĞİ VE GENİŞ ANLAMDA MÜLKİYET HAKKI ÇALIŞMA GRUBUNUN 667 – 688 SAYILI OHAL KHK’LARI HAKKINDA RAPORU

Tarih
2017-07
Yazarlar
Türkiye Barolar Birliği
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Türkiye Barolar Birliği
Öz
Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi Yürütme Kurulu’na bağlı, Hukuk Güvenliği ve Geniş Anlamda Mülkiyet Hakkı Çalışma Grubu, olağanüstü hal çerçevesinde yürürlüğe konulan 667-688 sayılı KHK’ları, Anayasamız ve taraf olduğumuz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne ek 1 no.lu Protokol ile güvence altına alınan mülkiyet hakkı açısından incelemiş ve sunulan raporu hazırlamıştır.
Tanımlama Alanı
Konu
İnsan Hakları, Hukuk Kuralları, İç Hukuk Kuralları--Türkiye, OHAL, KHK, Olağanüstü Hal, Kanun Hükmünde Kararname, Mülkiyet Hakkı, Hukuk Güvenliği, Hak Arama Yolları
Alıntı