Gezi Raporu

Tarih
2015-04
Yazarlar
Türkiye Barolar Birliği
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Türkiye Barolar Birliği
Öz
Gezi protestolarının ardından yaşanan ölümler, yaralanmalar, gözaltılar, hukuksuzluklar, hak ihlallerinin izlenmesi ve bu amaçla rapor hazırlanması amacıyla akademisyenler, hukukçular, Türkiye Barolar Birliği, İstanbul Tabip Odası, Çevre Mühendisleri Odası, DİSK ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla oluşturulan Gezi Hukuki İzleme Grubu’nun hazırladığı bu Rapor, Gezi olaylarının nedenleri, oluşumu, sonuç ve etkilerini yansıtmaktadır. Çok yönlü ve kapsamlı Rapor, demokratikleşme ve totaliterleşme sarkacındaki Türkiye’nin dünü, bugünü ve yarınına ışık tutmayı amaçlamaktadır. Gezi Hukuki İzleme Grubu tarafından, 30 Aralık 2014 Salı günü saat 14:00’de İstanbul Taksim Hill Otel’de yapılan basın toplantısı ile kamuoyu ile paylaşılan Rapor, Gezi Olaylarına ilişkin farklı disiplinlere mensup uzmanlarla, nesnel ve bilimsel yöntemle hazırlandı.
Tanımlama Alanı
Konu
Gezi Parkı Eylemleri, Polis Şiddeti, Kişi Hak ve Özgürlükleri, Toplumsal Muhalefet, Hak İhlalleri
Alıntı