İnternet ve Daha Geniş Dijital Dünyada Hukukun Üstünlüğü Tematik Belge

Tarih
2014
Yazarlar
Korff, Douwe
Oxford Martin Associate
Oxford Martin School
Oxford Üniversitesi
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Avrupa Konseyi
Öz
"Bu tematik belge, giderek aciliyet kazanan bir sorunu ele almaktadır: internette ve onu içeren geniş dijital dünyada, hukukun üstünlüğünün yerleşmesini ve kalıcı hale gelmesini nasıl sağlayabiliriz? 1. bölüm çevrimiçi etkinliklerin kapsamını ve bu ortama yönelik tehditleri ele almaktadır; 2. bölüm yavaş yavaş oluşmakta olan “internet yönetişimi” ilkelerini tartışmakta ve ABD (ve Avrupa özelinde, Birleşik Krallık) tarafından dijital dünya üzerinde uygulanan özel denetime ve bu denetimin internette neden olabileceği bölünmeye dikkat çekmektedir. 3. bölüm hukukun egemenliğinin uluslararası standartlarının bir taslağını çıkarmakta ve hukukun bu yeni alanda uygulanmasında ortaya çıkan bazı sorunlara değinmektedir. 4. bölüm ise daha önceki bölümlerde ortaya çıkan temel konulara – ifade özgürlüğü, özel şirketlere devredilen kolluk görevi, verilerin korunması, bilişim suçları ve millî güvenlik – daha detaylı bir bakış getirmekte ve bu kavramların gerektirdiği hassas dengeleri tartışmaktadır. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri, bu tematik raporda ortaya atılan konularla ilgili bazı tavsiyeler oluşturmuştur; bunlar da Özet’in hemen arkasında yer almaktadır."
Tanımlama Alanı
Konu
İnsan Hakları, Bilişim Suçları, Dijital Ortam--Büyük Veri, İnternet Denetimi
Alıntı
Koleksiyonlar