Özel İhtiyaçları Olan Mahpuslar Projesi Sonuç Raporu

Tarih
2013-10
Yazarlar
Eren, Mustafa
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST)
Öz
Proje; engelli, LGBT, yabancı uyruklu ve yaşlı mahpusların durumlarını anlaşılır kılmak, sorunlarını tespit edebilmek ve bu sorunlara çözüm önerileri oluşturabilmek hedeflerini kendisine amaç edinmiştir. Bu hedefler doğrultusunda ilerlerken ilgili sivil toplum örgütlerinde bir farkındalık oluşturmak, onların da hapishaneler konusunda faaliyetler yürütmelerini sağlamak bir başka amacı oluşturmuştur. Projenin üçüncü ve bir diğer amacı ise proje sonunda özel ihtiyaçları olan mahpuslara ilişkin belgeler oluşturmak ve bu belgeleri, hem kamuoyunun bilgisine hem de hapishanelerle ilgili politika yapıcılar, idareciler ve yürütücülere sunarak mahpusların yaşantılarında iyileşmeler sağlamanın aracı kılmaktır.
Tanımlama Alanı
Konu
Mahpuslar--Türkiye, Yabancı Uyruklu Mahpuslar, LGBTİ+ Mahpuslar, Yaşlı Mahpuslar, Engelli Mahpuslar, Cezaevleri--Türkiye
Alıntı