Otoriter Baskıya Yargı Dahiliyeti ve Geçiş Dönemi Adaleti: Karşılaştırmalı Açıdan İspanya Örneği

Tarih
2013-04-23
Yazarlar
Aguliar, Paloma
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
The International Journal of Transitional Justice
Öz
Bazı demokrasiler diktatörlük dönemindeki insan hakları ihlallerine karşı dava açmak ya da o dönemki baskıları herkes tarafından bilinmesi için ortaya çıkarmak konusunda bu kadar ilerlemişken, diğerlerinde böyle suistimallerin yargı denetimine sunulmasını engelleyen ya da en azından aksatan af yasaları olmasının sebebi nedir? Bu makalede tarihlerindeki farklı baskı politikalarının, şiddet dolu tarihleriyle başa çıkma yöntemlerini nasıl etkilediğini anlamak amacıyla İspanya, Şili ve Arjantin karşılaştırılmıştır. Daha yüksek düzeyde yasal baskının ve baskı politikalarına hukukun doğrudan dahiliyetinin; insan hakları ihlallerinden sorumlu olanların yargılanmasına, hakikat komisyonlarının kurulmasına ya da demokratikleşme sürecinde geçmişteki siyasi cezaların hükümsüz kılınmasına karşı daha büyük bir dirence sebep olup olmadığı açıklanmaya çalışılmıştır. Demokrasi sağlamlaştırıldıktan sonra farklı dinamikler ortaya çıkabilir ama bu hukuki suç ortaklığı tarihinin İspanya’da hesap verebilirlik eksikliğini anlamak için temel bir nokta olduğu kanıtlanmıştır.
Tanımlama Alanı
Konu
Hukuki Baskı, Yargı, Hesap Verebilirlik, Francoculuk, İspanya, Şili, Arjantin
Alıntı
Koleksiyonlar