Sahipsiz Bir Hak: Dil Hakları Bağlamında Yaşayan Diller ve Lehçeler Seçmeli Dersi Lazca Örneği (2012-2021)

Tarih
2021-02
Yazarlar
Çağatay, İrfan
Bilmez, Bülent
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Laz Kültür Derneği; Bülent Bilmez & İrfan Çağatay
Öz
Elinizdeki bu rapor, dil hakları bağlamında, bu süreci Lazca özelinde incelemeye ve aktarmaya çalışmaktadır. Konu, hukuki ve tarihi arkaplanıyla ve tüm boyutlarıyla incelenmiştir. Türkiye’deki anadili sorunu ve tartışmaları, insan hakları açısından anadili öğretimi ve anadilinde eğitim ve uluslararası ve ulusal mevzuat gibi konular, rapor kapsamında değerlendirilmeye çalışılmıştır.
Tanımlama Alanı
Konu
Anadilde Eğitim, Anadil, Dil Hakları, İnsan Hakları
Alıntı
Koleksiyonlar