Türkiye'de İnsani Güven(siz)lik 2014-2015

Tarih
2015-10
Yazarlar
Akay, Hale
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Helsinki Yurttaşlar Derneği
Öz
Bu araştırma, egemen gücün, çatışmanın Türkler ve Kürtler arasında bir sorundan kaynaklanmadığı iddiasına dayanan bir çözüm politikasının, aslında sorunun en can alıcı cephelerine kör kalmaya mahkûm olduğunu gösteriyor. Farklı grupların birbirlerine uyguladıkları, çoğu kez söylem düzeyinde ifade edilen ama zaman zaman fiziki eyleme de geçen şiddeti dikkate almadan, bu şiddet potansiyelinin yarattığı korkuları kalıcı biçimde ortadan kaldırmadan, toplumsal barışın tesisinin zor olduğu gerçeği, farklı tanıklıklar aracılığıyla karşımıza sürekli çıkıyor. Kürt sorunu gibi kökü hem tarihsel, hem sosyal olarak derinlere giden bir büyük toplumsal ihtilafın çözümü, sorunun genel bir müzakere ile sınırlı kalmamasına, bu müzakere çabalarının hızla yerelleşmesine bağlı. Sürecin sivil izleme mekanizmalarının oluşturulmasıyla birlikte yürütülmesi gereken bu yerelleşme, çözüm müzakerelerinin merkezi seviyede tıkandığı durumları aşmayı, makro siyasetin dil ve bakışının yerine gündelik hayatın somut sorunlarının konuşulabildiği alanlar yaratmayı sağlayacaktır.
Tanımlama Alanı
Konu
İnsani Güvenlik, İnsani Güvenlik--Türkiye, Sivil Toplum, Sivil Toplum--Barış İnşası, Çözüm Süreci, Çözüm Süreci--Türkiye, Kürt Sorunu
Alıntı
Koleksiyonlar